Scroll down to view more content

चिंता आणि तक्रारी


व्यवसाय नैतिकतेच्या सर्वोच्च मानकानुसार व्यवसाय करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत आणि आपल्या आचारसंहितेत नमूद केल्याप्रमाणे मानवी हक्क आणि पर्यावरणाचा आम्ही आदर करतो. आमची उत्पादने पुरवणाऱ्या सर्व सुविधांकडून आम्हाला त्याच वचनबद्धतेची गरज आहे.

तुम्हाला आमच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचा संशय असल्यास आमच्याशी संपर्क साधण्यासाठी या फॉर्मचा वापर करा. कृपया सहभागी पक्ष आणि कथित उल्लंघन, समस्या थेटपणे सोडवण्यासाठी केलेले उपाय आणि चिंतेसंबंधी तुमच्याशी गोपनीयतेने संवाद साधण्यासाठी संपर्क माहिती याबाबत तपशीलात माहिती द्या. आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल तुमच्याविरुद्ध कोणत्याही दाव्याचा आम्ही प्रतिबंध करतो.

तुमच्या चिंतेबाबत फ्रुट ऑफ द लूमशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद. माहिती गोपनीय ठेवली जाईल आणि आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल तुमच्याविरुद्ध कोणत्याही दाव्याचा आम्ही प्रतिबंध करतो. जर तुम्ही संपर्क माहिती दिली आहे तर पुढील टप्प्यांबाबत आम्ही तुमच्याशी संपर्क साधू.