Scroll down to view more content

Kebimbangan dan Rungutan


Kami komited untuk menjalankan perniagaan mengikut standard tertinggi etika perniagaan dan hormat dengan hak-hak manusia dan alam sekitar seperti yang telah digariskan dalam Tatakelakuan kami. Kami memerlukan komitmen yang sama daripada semua fasiliti yang membekalkan produk kami.

Jika anda mensyaki terdapat pelanggaran Tatakelakuan kami, gunakan borang ini untuk menghubungi kami. Sila berikan maklumat terperinci mengenai pihak-pihak yang terlibat dan pelanggaran yang didakwa, langkah-langkah yang diambil untuk terus menyelesaikan isu tersebut, dan maklumat hubungan untuk kami berkomunikasi dengan anda mengenai kebimbangan tersebut secara sulit. Kami melarang sebarang tindakan balas terhadap anda kerana menghubungi kami.

 

Terima kasih kerana menghubungi Fruit of the Loom mengenai kebimbangan anda. Maklumat akan dirahsiakan, dan kami melarang sebarang tindakan balas terhadap anda kerana menghubungi kami. Jika anda memberikan maklumat hubungan, kami akan menghubungi anda untuk langkah seterusnya.