Scroll down to view more content

Shqetësimet dhe ankesat


Jemi të përkushtuar të kryejmë biznes në përputhje me standardet më të larta të etikës së biznesit dhe respektit për të drejtat e njeriut dhe për mjedisin siç përcaktohen te kodi ynë i sjelljes. Ne kërkojmë të njëjtin përkushtim nga të gjithë ata që furnizojnë me produktet tona.

Nëse dyshoni për ndonjë shkelje të kodit tonë të sjelljes, përdorni këtë formular për të na kontaktuar. Ju lutemi të jepni informacione të detajuara në lidhje me palët e përfshira dhe në lidhje me shkeljet e dyshuara, hapat e ndërmarrë për ta zgjidhur çështjen drejtpërdrejt, dhe informacionet e kontaktit në mënyrë që të kontaktojmë me ta në mënyrë konfidenciale lidhur me shqetësimin tuaj. Ne ndalojmë rreptësishtë çdo lloj hakmarrjeje ndaj jush ngaqë na keni kontaktuar.

 

Ju falënderojmë që keni kontaktuar Fruit of the Loom në lidhje me shqetësimin tuaj. Informacioni do të mbahet konfidencial, dhe ne ndalojmë rreptësishtë çdo lloj hakmarrjeje ndaj jush ngaqë na keni kontaktuar. Nëse keni dhënë detajet e kontaktit, do t’ju kontaktojmë me hapat e radhës.