Scroll down to view more content

Các quan ngại và than phiền


Chúng tôi cam kết thực hiện kinh doanh theo các tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh cao nhất và tôn trọng nhân quyền cũng như môi trường như những gì được nêu trong Quy tắc ứng xử này. Chúng tôi đòi hỏi cam kết tương tự từ mọi cơ sở cung ứng cho các sản phẩm của chúng tôi.

Nếu quý vị nghi ngờ có trường hợp vi phạm Quy tắc ứng xử của chúng tôi, hãy sử dụng mẫu này để liên hệ với chúng tôi. Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về các bên liên quan và (các) trường hợp được cho là vi phạm, các bước thực hiện để trực tiếp giải quyết vấn đề, và thông tin liên lạc để chúng tôi trao đổi bí mật với quý vị về quan ngại đó. Chúng tôi cấm bất kỳ sự trả đũa nào đối với quý vị vì quý vị liên lạc với chúng tôi.

 

Cảm ơn quý vị đã liên lạc với Fruit of the Loom về quan ngại của mình. Thông tin này sẽ được giữ bí mật, và chúng tôi cấm bất kỳ sự trả đũa nào đối với quý vị vì quý vị liên lạc với chúng tôi. Nếu quý vị cung cấp thông tin liên lạc, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị để hướng dẫn các bước tiếp theo.